Våra tjänster

Handlartelefoni

Handlartelefoni

Telefonhandlarbord med funktioner för intercom/hoot utgör själva grundstommen i en del affärskritiska system som används på finansmarknaderna. Just därför är det viktigt att ha en partner som förstår de strikta krav och de höga servicenivåe som handlarna förväntar sig. När ett problem uppstår måste hjälpen snabbt finnas till hands! Och då finns vi.

TSS har mer än 30 års erfarenhet av att ge service och driftsstöd till handlarmiljöer och vi förstår de krav som ställs av handlare inom såväl obligationshandel som interdealer-mäklare.

När det är dags för er att uppdatera systemen kommer vår marknadskunskap väl till pass och gör det möjligt för oss att fånga upp detaljkrav och kunna erbjuda precis rätt lösning för kunden. Vi har specialkunskaper för lösningar inom dessa områden:

BT/IPTrade | Atos-Unify  | Speakerbus | Wesley Clover Solutions

Våra offerter och förslag på lösningar innehåller alltid detaljerade planer på hur ni kan migrera verksamheten från teknisk lösning till en annan, ny och helt operativ lösning inklusive utbildad personal. Våra specialister hjälper er genom alla steg i processen snabbt och kontrollerat för riskminimering.

Handlartelefoni som tjänst

årt serviceabonnemang T-Cloud ser till att handlarna kan ansluta inom 24 timmar med hjälp av säker internetanslutning. Ingen ytterligare utrustning behövs på plats förutom handlartelefon eller så går det att använda särskild mjukvara för handlartelefoni på datorerna (PC). Röstinspelning och privatlinjer är inkluderade och vi garanterar 99,9999% tillgänglighet med hjälp av backup-förbindelser och data center med hög tillgänglighet. .

Privata linjer via internet

Vår servicetjänst T-Net möjliggör privatlinje-funktion över s.k. SIP-anslutningar på Internet, Virtual Private Networks (VPN:s) samt fasta förbindelser och kan minska telefonikostnaderna med upp till 70 %. Den lösningen är mycket mer flexibel än de gamla ISDN-lösningarna och gör det även möjligt att sätta upp nya privatlinjer på bara några minuter. Lösningen gör det också möjligt att lägga om röstlinjer för att säkra kontinuitet i verksamheten. Naturligtvis kan vi också leverera vanliga rösthandlarsystem och hoot-line-kopplingar om så önskas.

Snabb internetaccess

Snabb Internetaccess

Vi förser många av våra kunder med höggastighetsuppkoppling till Internet. Tillgänglig hastighet finns mellan 2Mb till 1Gb och tjänsterna kan levereras med hög tillgänglighet.

Kunder som behöver den här servicenivån, behöver också ofta andra typer av komplexa tjänster såsom hosting med garanterat hög tillgänglighet samt, vid behov, att kunna styra om kommunikationen. TSS har kunskapen och expertisen för att kunna förstå era krav och komma med förslag på de bästa affärslösningarna till er och utifrån era behov till rätt pris.

Våra tjänster

Drift & Support

Drift & Support

Affärskontinuitet

Affärskontinuitet

Handlartelefoni

Handlartelefoni

Telefoni

Telefoni

Inspelning

Inspelning

Renoverad utrustning & Återvinning

Renoverad utrustning & Återvinning

Handlar-moln

Handlar-moln

Operation Intelligence

Operation Intelligence

Så här säger några av våra kunder