Våra tjänster

Telekommunikation

Sänk kommunikationskostnaden, höj hastigheten

Genom att följa våra rekommendationer kan ni minska kommunikationskostnaderna och samtidigt öka driftssäkerheten.

WAN:  Vi kan förse er med all nödvändig kommunikation som Internkopplingar, SIP trunkar, SD-WAN, fasta förbindelser och globala MPLS-nätverk.

Hosted Telephony and Unified Communications: TSS T-Cloud erbjuder lösningar som sträcker sig från enkel IP-telefoni och ren mjukvarutelefoni, till fullfjädrad UC-funktion tillsammans med Microsoft Teams och integrerad telefoni, där de kan mixas. Vad du än väljer så kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar som inkluderar fria minuter vilket innebär att kostnaderna blir förutsägbara.

Handlartelefoni - kopplingar

Vår tjänst T-Net möjliggör privatlinjer via SIP-kopplingar över Internet, VPNs samt fast förbindelse. Med T-Net finns det möjlighet att spara in 70 % av kostnaden. Lösningen är mycket mer flexibel än den gamla typen av ISDN och gör det möjligt att sätta upp privatlinjer och hoot-kopplingar på bara några minuter. Med leverans över SIP finns också fördelen att kunna välja omläggning av visa funktioner för att på så sätt öka tillgängligheten av handlarsystemet. Om ni inte har kontroll över tekniken som används, till exempel genom att vara en “B”-ände kan vi förse er med privata linjer och hoot linjer till handlartelefoni.

Integrerade lösningar

Alla tjänster kan fås på månatlig faktura och därmed blir kommunikationskostnaderna enkla att förutse och hantera. Om ni vill veta mer om hur ni kan sänka kommunikationskostnaderna, höja hastigheten och samtidigt få en mer flexibel och tillgänglig lösning, kontakta oss på info@tradingsupport.se     

Our Services

Drift & Support

Drift & Support

Trading Business Continuity

Trading Business Continuity

Handlartelefoni

Handlartelefoni

Telefoni

Telefoni

Inspelning

Inspelning

Renoverad utrustning & Återvinning

Renoverad utrustning & Återvinning

Handlar-moln

Handlar-moln

Operation Intelligence

Operation Intelligence

What Our Customers Say