Våra tjänster

Renoverad utrustning & Återvinning

Renoverad utrustning

Genom oss får du tillgång till Etrali och IPS samt handlarplattformar; redo för leverans över hela världen. Vi köper upp överflödig utrustning för återförsäljning och återvinner onödig och överflödig utrustning hos våra kunder när så är aktuellt, allt i enlighet med gällande lagar och myndighetskrav. Detta för att kunna erbjuda dig dessa lösningar som både är hållbara och prisvärda.

All återvunnen utrustning är kvalitetskontrollerad, testad och när det varit aktuellt uppgraderad och levereras till dig med full garanti och underhållsåtaganden. De huvudsakliga tekniktillverkarna är:

  • IPC
  • Etrali
  • BT
  • SpeakerBus
  • Nice.
 

Om du behöver köpa eller sälja röstbaserade handlarsystem, oavsett tillverkare, kontakta oss på info@tradingsupport.se

Vår mycket populära tjänst ”Evergreen” är skapad för våra kunder som använder sig av IPC och Etrali. Tjänsten inkluderar support för alla existerande system samt en stegvis och riskfri förflyttning över till ny teknik – i en takt som du själv bestämmer.

Återvinning

Idag måste alla avyttra hårdvara och utrustning på ett ansvarsfullt och miljömedvetet sätt och i enlighet med regelverk från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Vi kan hjälpa er med detta då vi väl känner till regelverken och har kapacitet att ta emot hårdvara och utrustning. Vi har också kapacitet att lagra utrustning som inte behövs under en viss tidsperiod.

När du anlitar oss för att ta hand om äldre utrustning, så är sannolikheten stor att den kommer att återanvändas. TSS är väl etablerade i branschen som återanvändare av teknisk utrustning från IPC och Etrali som inte längre finna att få tag på hos tillverkarna och därför har vi alltid efterfrågan. För dig som byter ut utrustning innebär det också att du bidrar till återvinning och återanvändning och bidrar till minskad miljöbelastning då allt tas tillvara

.

Våra tjänster

Drift & Support

Drift & Support

Affärskontinuitet

Affärskontinuitet

Handlartelefoni

Handlartelefoni

Telefoni

Telefoni

Inspelning

Inspelning

Renoverad utrustning & Återvinning

Renoverad utrustning & Återvinning

Handlar-moln

Handlar-moln

Operation Intelligence

Operation Intelligence

Så här säger några av våra kunder