Våra tjänster

Affärskontinuitet

Vad händer om era handlare inte kan ta sig till jobbet?

TSS har kontorsutrymmen på central belägna platser och i närheten av många av världens finanscenter. Kontor som finns att tillgå vid extraordinära nödtillfällen samt även vid tidpunkter då kunder behöver tillfälligt kontor i samband med flytt. Privatlinjer och röstinspelning är standardtillval.

Dessa reservkontor finns tillgängliga för specifika kunder till en rimlig kostnad så att de alltid är garanterade att slippa driftsavbrott vid större incidenter och katastrofer.

Reservkontorsfunktioner

  • Arbetsplatser reserverade för kunder med kontrakt
  • Telefoni och handlarbordsfunktioner (dealer boards)
  • 6 skärmar och 2 datorer per användare
  • Privatlinje och PSTN-uppkoppling
  • Luftkonditionerade lokaler
  • Lättillgängligt och nära de lokala finansmarknaderna
Om ni behöver en lösning där handlare kan handla fastän ert ordinarie kontor är otillgängligt, kontakta oss på info@tradingsupport.se

Our Services

Drift & Support

Drift & Support

Trading Business Continuity

Trading Business Continuity

Handlartelefoni

Handlartelefoni

Telefoni

Telefoni

Inspelning

Inspelning

Renoverad utrustning & Återvinning

Renoverad utrustning & Återvinning

Handlar-moln

Handlar-moln

Operation Intelligence

Operation Intelligence

What Our Customers Say